AQUANTIS

Zagospodarowanie wody deszczowej


Rozsączanie wody deszczowej

Odbiór wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwałych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku zbudowanym z modułów w formie bloków lub tuneli, z którego woda stopniowo wsiąka w otaczający grunt (pod warunkiem, że grunt jest przesiąkalny kf > 5 * 10-6 m/s). Nasze systemy pozwalają na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczyniają się do odnawiania zasobów wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej układ rozsączający włączony do kolektora offline może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

 

Retencja

Czasowe zatrzymanie nadmiaru odprowadzonej wody deszczowej z powierzchni trwałych budynków i terenu w czasie bardzo intensywnych opadów. Woda stopniowo jest uwalniana z ustawionym natężeniem przepływu do kanalizacji deszczowej przy pomocy studni upustowej z regulowanym dławikiem. Retencja spowalnia spływ wód opadowych do kanalizacji, a dalej do odbiornika, przez co znacznie redukuje ryzyko podtopień.

Wykorzystanie wody deszczowej

Zbieranie wody deszczowej dla celów użytkowych, takich jak podlewanie trawników, prac porządkowych, czy zasilanie spłuczek wc, a nawet pralek. W obliczu kurczenia się zasobów wód gruntowych oraz wzrastających kosztów uzdatniania wody do jakości wody pitnej i kosztów jej przesyłu zastępowanie wody pitnej przez wodę deszczową w dopuszczalnych obszarach zastosowań będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.

Ogród

• Zbiorniki naziemne do zbierania wody z rur spustowych,
• Kompostowniki do rozkładu odpadów organicznych,
• Wiadra do różnego zastosowania, np. na owoce, żywność, drewno.

AQUANTIS
Artur Kocewiak
Tel. 607 041 994
e-mail: biuro@aquantis.com.pl

Ul. T. Nocznickiego 27
05-622 Belsk Duży

AQUANTIS