Oczyszczalnia Bio Solid działa w systemie SBR w dwóch cyklach dwunastogodzinnych.

Budowa: dwa zbiorniki (trzy komory), w pierwszym zbiorniku osadnik, drugi zbiornik podzielony na dwie
komory, w każdej komorze bioreaktor (dwa bioreaktory), zintegrowana przepompownia oczyszczonych ścieków.

Wskaźniki oczyszczania: BZT 5 99, 0%0%, ChZT 97, 8%, Z 99, 3%, N ogólny 84, 5%, P ogólny 91, 2%.

Dokumenty odniesienia: polska norm a PN EN 12566 3:2005+A2:2013

Gwarancja: zbiornik 15 lat na konstrukcję i szczelność; wyposażenie (sterownik, dmuchawa, pompa) 2 lata.

  • Liczba użytkowników: 2 – 4
  • Objętość całkowita: 2,6 m 3
  • Przepływ nominalny na dobę: 0,6 m3
  • Średnica wlotu: Ø 160
  • Średnica włazów rewizyjnych: Ø 600 mm
  • Ilość włazów rewizyjnych: 2
  • Długość baterii: 2,50 m
  • Szerokość baterii: 1,25 m
  • Wysokość całkowita zbiorników: 1,86 m