Oczyszczalnia Bio Solid działa w systemie SBR w dwóch cyklach dwunastogodzinnych.

Budowa: trzy zbiorniki (trzy komory), w pierwszym zbiorniku osadnik, drugi zbiornik zawiera pierwszy
bioreaktor , trzeci zbiornik zawiera drugi bioreaktor , zintegrowana przepompownia oczyszczonych ścieków.

Wskaźniki oczyszczania: BZT 5 99, 0%0%, ChZT 97, 8%, Z 99, 3%, N ogólny 84, 5%, P ogólny 91, 2%.

Dokumenty odniesienia: polska norm a PN EN 12566 3:2005+A2:2013

Gwarancja: zbiornik 15 lat na konstrukcję i szczelność; wyposażenie (sterownik, dmuchawa, pompa) 2 lata.

  • Liczba użytkowników: 4 – 8
  • Objętość całkowita: 3,9 m3
  • Przepływ nominalny na dobę: 1,2 m3
  • Średnica wlotu: Ø 160
  • Średnica włazów rewizyjnych: Ø 600mm
  • Ilość włazów rewizyjnych: 3
  • Długość baterii: 3,75 m
  • Szerokość baterii: 1,25 m
  • Wysokość całkowita zbiorników: 1,86 m