Separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem – SKB - O