o pojemności 300 l do rozsączania ścieku oczyszczonego lub wody opadowej.

Tunele rozsączające powstały z myślą o terenach nieskanalizowanych. System rozsączania składa się z jednego lub więcej tuneli oraz dwóch dekli. Tunele mogą być układane w jednej lub w kilku nitkach na jednym poziomie. Dzięki niskiej wadze pojedynczego elementu (11 kg) transport oraz montaż tuneli są bardzo proste. Tunele wytrzymują obciążenie ruchem kołowym, co pozwala na zagospodarowanie terenu znajdującego się nad nimi.

Do 12 000 litrów objętości na jednej palecie
Tunele rozsączające zostały zaprojektowane tak, by można je łatwo układać jeden na drugim. Możliwość przetransportowania do 40 tuneli na jednej palecie, pozwala znacząco obniżyć koszty transportu i przechowywania.

Obciążenie ruchem kołowym
Tunele wytrzymują obciążenie do 100 kN/m2, dzięki czemu możliwości zagospodarowania terenu znajdującego się nad nimi są bardzo szerokie.

Łatwa instalacja
Tunele rozsączające są układane w liniach i mogą być łatwo dopasowane do lokalnych warunków. Instalacja modułów jest prosta i szybka, a co więcej nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Tunele są ze sobą łączone w linii, a każda z linii jest zamykana dwustronnie deklami.

Objętość 300 l

Kompaktowe rozmiary w połączeniu ze współczynnikiem magazynowania równym 100% pozwalają uzyskać objętość użyteczną 300 l.

Instalacja na głębokości ponad 4 m

Tunel rozsączający można instalować na głębokości do 4,25 metra nawet dla bardzo dużych obciążeń. maksymalna głębokość instalacji dla tunelu rozsączającego Twin wynosi 2,5 metra.

Objętość magazynowania 100 %

Typowy kształt tunelu rozsączającego umożliwia całkowite wykorzystanie dostępnej objętości dla krótkotrwałego magazynowania wody deszczowej.

Wysoka wydajność rozsączania

Komory są ułożone na wypoziomowanej warstwie żwiru. Boki są następnie okrywane geowłókniną, a końce zamykane za pomocą dekli. Taka instalacja zapewnia stałą i wysoką wydajność procesów rozsączania.

Przyłącza w maksymalnym rozmiarze DN 300

Duże objętości rozsączania wymagają stosowania rur o dużych średnicach. Dla tunelu rozsączającego to żaden problem: każdy dekiel ma możliwość zastosowania przyłącza w rozmiarze DN 100, 150, 200 i 300. Oprócz tego dostępne są przyłącza w rozmiarach DN 100 i 200 służące do podłączenia wentylacji i rewizji.

Obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych o masie 60 ton

W celu zapewnienia dowolnego zagospodarowania powierzchni znajdującej się ponad tunelem, tunel rozsączający posiada długotrwałą wytrzymałość równą 59 kN/m² (Tunel Twin 35 kN/m²) i tym samym wytrzymuje obciążenie pojazdu ciężarowego.